تاریخچه ی رپ

 

 

rap.jpg
اولین بار رپ توسط بردهان آمریکایی یا همان کاکاسیاها در حدود 200 سال پیش
خوانده شد که به زبان سرخ پوستان جنگل های نواحی وبه صورت اعتراز بود

بعد ها این شعارها واین اعترازها به صورت یک موسیقی یا یک زبان اعتراز دوباره
توسط یک سیاه دیگر در آمریکای شمالی از نو ساخته شد..لی این بار در حدود
100 سال پیش این اتفاق افتاد.ولی این بار این موسیقی نسبت به دفعه ی پیش
بسیار فرق کرده بود و روی یک موسیقس بسیار ساده وبه صورت پاپ که مقداری
گفتارش عوض شده بود در آمد.این موسیقی بسیار بین مردم جای گرفت بعد ها راک
بام گرفت (البته این راک با راک امروزی بسیار متفاوت است) و اولین گروهی
که راک را باهم به وجود آوردند و ان را به صورت یک کنسرت بزرگ در آوردند
گروه (The doors)بودند که چند سال بعد توسط دولت آمریکای شمالی اعدام
شدند.ما قسمتی از بیت های این هنر مندان بزرگ را برای شما در پایین برای
شما می آوریم.شایان زکر است که فقط یک نفر از اعزای این گروه سرخ پوست بود
و سه نفر دیگر همگی سفید پوست بودند و اسم اصلی ترین عضو گروه جیمی
موریسون نام داشت.

نام اعضاء گروه دورز:

James Daniel Morrison

Reymond Daniel manzarek

Robert alan Krieger

John Paul densmore

The Doors(1967)

(Twentieth Century Fox)

او یک روباه قـــــرن بیستمی اســـــــت

بدون هیچ اشــــــک و ترســــــــــــــــی

هرگز تردیــــــد نمی کنــــــــــــــــــــــد

او هرگــــــز عهدش را نخواهد شکست

عهـــــــد او ویرانی آمریکاســـــــــــــت

فقط به راهی که او قدم می زند نگاه کن …

بعد
ها یا در حدود 50 سال پیش فردی به اسم توپک (topak) یا اسم مستهار(2pac)
رپ را به معنای واقعی کلمه رساند و و برای اولین بار وبا پشت وانه ی مردمی
بیان شیوای رپ که به صورت تکه تکه بیان میشود رپ را به صورت بک زبان بین
المللی در آورد و با یک موسیقی بسیاد سخت ولی در عین حال آرام سبک (hip
hop) را پایه گزاری کرد و به عنوان پدر رپ جهان معرفی شد از این به بعد رپ
معنای متفاوتی گرفت و موضوعات آن هم تغییر پیدا کرد و سبک آن عمدتاً به
سمت خود پرستی و انتقاد مستقیم و غیر مستقیم کشیده شد و حدود 80% مردم
آمریکا و 90% جوانان ارو پا را به سمت خود جذب کرد


بعد از در گذشت2pac نه تنها این سبک از بین نرفت بلکه روز به روز پیشرفت
می کرد تا سر انجام در حدود 10 سال پیش این موسیقی به آسیا رسید رسید و
برای اولین بار در ایران به صورت گروه های زیر زمینی شکل گرفت و برای
اولین بار یک نو جوان 13-14 ساله شروع خواندن اید موسیقی به سبک غربی کرد
و کم کم با مخلوت کردن دو سبک در سن 17 سالگی سبکی مت فاوت را ساخت ولی
بدبختانه این سبک یا به تور کلی سبک راکنلو رپ به زبان فارسی جذابیت زیادی
نداشت و به تو ر کلی چون رپ به زبان فارسی مانند حرف زدن عادی بود هیچ
جذابیتی نداشت وبه این ترتیب این نو جوان که حسن صباح نام داشت از این پس
شروع به خواندن به زبان آمریکایی کرد و در سن 18 سالگی به آمریکا سفر کرد
و گروهی به نام (poyzanas spot) تشکیل داد و سبک راکنلو رپ را به مردم
آمریکا شناساند وبهد به ایران باز گشت وبا پسری حدودا هم سن وسال خودش به
نام سروش لشگری آشنا شد که وی هم به رپ علاقه داشت و ادم های زیادی را دور
خود جمع کرده بود که دو تن از این افراد مهرک و هژیر بودند.سروش و حسن
صباح با هم اولین کلیپ خود را در یکی از استدیو های غیر مجاز در ساری
خواندند ولی این بار با سبک پیشبهادی سروش که این سبک به علت بیان زیبا و
موسیقی جدید مورد توجه همه ی ایرانیان قرار گرفت واین سبک به اسم پرشین رپ
مطرح شد


سروش به علت علاقه ی شدیدی که به وتن داشت نام گروهش را 021 یا همان کد
تلفن شهر گذاشت و چو عدایی نداشت و پیش از این کسی او را حساب نمی کرد نام
خود را (hich kas) نهاد وروی شکمش 021 را خالکوبی کرد.وبه دلیل موارد بالا
به او پدر رپ ایران یا حتی آسیا میگویند


ولی صباح ایران نماند و دباره به نزد گروهش رفت و ترور شد و بعد از او نیز
سبکش از بین نرفت و توسط گروه امینم ادامه داده شد


Powered by ScribeFire.

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s