تعبیر انسان از نقطه نظر شخصیتهای مهم تاریخ

۱ensan11.jpg– انسان دنیائی از عجایب است. ارسطو

2- آدمی بصیرت است نه بصورت ، انسنیت به کمال است نه به جمال . جان اشتانبک

3- آنکس که جرات انجام کارهای شایسته دارد ، انسان است. شکسپیر

4- اگر زندگی انسان هیچگونه جنبه انسانی نداشته باشد، فردا روز دیگری نیست.

5- آنچه را که انسنیت به تو فرمان می دهد، انجام بده و از هیچ کس واز هیچ کس جز خودت متوقع آفرین مباش . سر ریچارد برتن

6- اگر انسان خود را از آنچه که هست نتواند، به مقامی بالاتر برساند موجودی ضعیف و ناچیز است.

7- اگر انسان هر کاری را به اجبار انجام دهد ، یعنی مثلا خود را مجبور نماید که هر روز ده صفحه بنویسد آن علاقه اصلی و باطنی از بین خواهد رفت، من تصدیق میکنم که نوشتن کار سختی است، ولی حتما باید با تفریح توام باشد. ویلیام فالکر

8- انسان ترکیب عجیبی است و در عین ناچیزی خود را برتر از همه میشمارد. اشتیل

9- انسان در این عالم چون شمع سرگردانی است که هنگام عبور ازاین راه حتی سایه ای از خود به یادگاری نمی گذارد. هوگو

10- انسانها یگانه حیوانی هستندکه من از آنها سخت وحشت دارم. برنارد شاو

۱۱– انسان همیشه می تواند از آنچه که هست بهتر باشد و اعمال خود ذا منظم کند، به این فکر خود انضباط بخشد و با امید زمین را بیاراید. اوبری دوور

12- انسان قبل از هر چیزی باید حیوان خوبی باشد. هربرت اسپنسر

۱۳– انسان فرزند محیط و جامعه است که در ان نشو و نما و پرورش یافته است . موپاسان

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s